Các ngành FTU tuyển sinh nhóm ngành mới năm 2024 #HOT

Năm 2022, trường Đại học Ngoại thương sẽ chính thức tuyển sinh một số chương trình đào tạo cực hot. Các bạn 2k4 đã biết các ngành FTU này chưa?

Đại học Ngoại thương

Hãy tìm hiểu thêm thông tin về Đại học Ngoại thương tại đây.

Nhóm ngành Marketing được bổ sung vào chương trình giảng dạy

Ngoài các chương trình đào tạo chính quy tương tự như năm 2021, trường Đại học Ngoại thương đã bổ sung nhóm ngành Marketing vào chương trình giảng dạy. Cụ thể, tại Trụ sở chính Hà Nội, trường tuyển sinh chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế Marketing số. Cơ sở II – TP. HCM tuyển sinh chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế Truyền thông Marketing tích hợp.

Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế tại Hà Nội

Trụ sở chính Hà Nội của Đại học Ngoại thương cũng tổ chức tuyển sinh Chương trình CLC Kinh doanh số mới vào năm nay.

Dưới đây là danh sách các ngành, nhóm ngành tuyển sinh năm 2022 của FTU:

A. Trụ sở chính Hà Nội

 1. Ngành Luật
  • Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế
  • Chương trình Đại học Niên giám quốc tế Luật kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp
 2. Ngành Kinh tế
  • Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại
  • Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế
 3. Ngành Kinh tế quốc tế
  • Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế
  • Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế & Phát triển quốc tế
 4. Ngành Quản trị kinh doanh
  • Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế
 5. Ngành Quản trị khách sạn
  • Chương trình Đại học Niên giám quốc tế Quản trị khách sạn
 6. Ngành Kinh doanh quốc tế
  • Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế
  • Chương trình tiêu chuẩn Đại học Niên giám quốc tế Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản
  • Chương trình tiêu chuẩn Đại học Niên giám quốc tế Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
  • Chương trình tiêu chuẩn Đại học Niên giám quốc tế Kinh doanh số
 7. Ngành Marketing
  • Chương trình Đại học Niên giám quốc tế Marketing số
 8. Ngành Tài chính – Ngân hàng
  • Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế
  • Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và Đầu tư tài chính
  • Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng
 9. Ngành Kế toán
  • Chương trình tiêu chuẩn Kế toán – Kiểm toán
  • Chương trình Đại học Niên giám quốc tế Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA
 10. Ngành Ngôn ngữ Anh
  • Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh thương mại
 11. Ngành Ngôn ngữ Pháp
  • Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại
 12. Ngành Ngôn ngữ Trung
  • Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung thương mại
 13. Ngành Ngôn ngữ Nhật
  • Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại

B. Cơ sở Quảng Ninh

 1. Ngành Kế toán
  • Chương trình tiêu chuẩn Kế toán – Kiểm toán
 2. Ngành Kinh doanh quốc tế
  • Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế

C. Cơ sở II TP.HCM

 1. Ngành Kinh tế
  • Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại
 2. Ngành Quản trị kinh doanh
  • Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế
 3. Ngành Tài chính – Ngân hàng
  • Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế
 4. Ngành Kế toán
  • Chương trình tiêu chuẩn Kế toán – Kiểm toán
  • Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế
 5. Ngành Marketing
  • Chương trình Đại học Niên giám quốc tế Truyền thông Marketing tích hợp

(Theo Trường Đại học Ngoại thương)

Các ngành FTU là nơi đào tạo chất lượng và danh tiếng. Hãy truy cập SVVN để biết thêm thông tin chi tiết!