Trường Đại học Sài Gòn: Chất lượng đào tạo và mục tiêu phát triển cho tương lai

Trong thế giới đại học đầy cạnh tranh hiện nay, các ngành của Đại học Sài Gòn (SGU) đã xây dựng được uy tín lâu đời và là nguồn nhân lực chất lượng cho TPHCM và cả nước. Với sứ mạng trở thành cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học công lập, SGU cam kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Định hướng và tầm nhìn phát triển

Với những cán bộ, viên chức có tinh thần trách nhiệm, tiên phong trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động giáo dục, SGU tạo ra một môi trường học tập hài hòa, thân thiện, chia sẻ và hợp tác. Trường luôn đặt giá trị cam kết sản phẩm đầu ra và xây dựng niềm tin cho xã hội, luôn luôn đổi mới, sáng tạo để đạt được kết quả xuất sắc.

Mục tiêu trong tương lai

Đến năm 2025, SGU đề ra những mục tiêu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Trường sẽ đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học quốc gia, đồng thời đạt chuẩn cơ sở giáo dục của mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á. Ngoài ra, SGU cũng sẽ thành lập các cơ sở nghiên cứu khoa học cơ bản cùng các cơ sở nghiên cứu khoa học ứng dụng.

Trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035, SGU sẽ hoàn tất một số bước chuẩn bị cho trường đại học định hướng nghiên cứu, đồng thời tiếp cận chuẩn chương trình và cơ sở giáo dục quốc tế.

Giá trị cốt lõi

SGU hướng tới những giá trị cốt lõi quan trọng để đạt được mục tiêu phát triển. Những giá trị đó là trách nhiệm, tiên phong, hài hòa, thân thiện, chia sẻ, hợp tác, cam kết, niềm tin, đổi mới, sáng tạo và xuất sắc.

Đó là lý do tại sao các ngành của Đại học Sài Gòn (SGU) luôn là lựa chọn tin cậy cho những bạn trẻ muốn theo đuổi sự nghiệp học tập và phát triển bản thân. Hãy tham gia cùng SVVN để trải nghiệm môi trường đào tạo đẳng cấp và nhận được nguồn kiến thức vô giá!