Cách tính nồng độ pH – Những công thức “siêu hay” nhất

Hóa học là một trung tâm khoa học quan trọng, nó kết nối các ngành khoa học tự nhiên khác như địa chất, vật lý học và sinh học. Trên thực tế, hóa học tồn tại và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta từ hàng ngàn năm trước, từ Ấn Độ, Trung Quốc đến châu Âu.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về pH – một chủ đề liên quan đến hóa học. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá pH là gì, các công thức tính pH của dung dịch axit và bazơ.

pH là gì?

Như đã biết từ bài viết trước về “Nồng độ pH nước sinh hoạt và ảnh hưởng tới sức khỏe”, pH là một đại lượng chỉ mức hoạt độ của ion H+ (hidro). Dựa vào thang pH, chúng ta có thể biết dung dịch có tính axit, tính bazơ và độ mạnh yếu của nó.

Công thức tính pH

Công thức chung để tính pH của dung dịch là: pH = -log [H+]. Trong đó [H+] là hoạt độ của ion H+ (hay chính xác hơn là [H3O+] – hidroni), được đo bằng đơn vị mol/lít. Log là logarit cơ số 10 và pH chỉ là một thang đo chỉ số của axit.

Công thức quan trọng khác cần ghi nhớ là: [H+] [OH-] = 10^-14.

Công thức tính nồng độ pH của axit và bazơ

Ngoài công thức chung trên để tính pH = -log [H+], còn có một số công thức chuyển đổi khác như: pH = 14 – pOH; với pOH = -log[OH-] = log(1/[OH-]).

Dưới đây là những công thức tinh vi hơn để tính pH trong các trường hợp cụ thể:

  • Với dung dịch axit mạnh: pH = -log(Ca), trong đó Ca là nồng độ của axit.
  • Với axit yếu: pH = -1/2.logKa – 1/2.logCa, trong đó Ka là hằng số điện ly của axit (axit yếu chỉ bị điện ly một phần).
  • Với dung dịch bazơ mạnh: pH = 14 + log(Cb), trong đó Cb là nồng độ của bazơ.
  • Với bazơ yếu: pH = 14 + 1/2.logKb + 1/2.log(Cb), trong đó Kb là hằng số điện ly của bazơ.
  • Dành cho dung dịch muối: pH = -1/2.logKa – 1/2.log(Cm).
  • Ngược lại, nếu bạn có dung dịch muối tạo ra từ bazơ mạnh hoặc axit yếu, công thức để tính pH là: pH = 14 + 1/2.logKb + 1/2.log(Cm).

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về pH là gì, các công thức tính pH của dung dịch axit và bazơ. Hi vọng kiến thức này sẽ hữu ích đối với bạn.

Nguồn: https://svvn.com.vn/