Công thức tính số mol, khối lượng mol và thể tích mol

Chào các bạn! Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các công thức tính số mol, khối lượng mol và thể tích mol. Các công thức tính mol này liên quan mật thiết đến nhau và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khái niệm mol và các tính chất của nó.

I. Công thức tính số mol khi biết khối lượng và khối lượng mol

Như chúng ta đã biết, mol là một đơn vị đo lường cho lượng chất. Để tính số mol, khối lượng mol và khối lượng của một chất, chúng ta áp dụng các công thức sau:

 • Công thức tính số mol: n = m/M (mol)
 • Công thức tính khối lượng mol: M = m/n (g/mol)
 • Công thức tính khối lượng: m = n x M (g)

Như vậy, chúng ta có thể tính các thông số này dựa trên các công thức trên. Hãy xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn:

 • Ví dụ 1: Tính số mol của 11.5 g natri, biết khối lượng mol của natri là 23 (g/mol).
  • Số mol của Na: nNa = mNa/MNa = 11.5 / 23 = 0.5 (mol).
 • Ví dụ 2: Tính khối lượng của 0.75 mol khí SO2, biết khối lượng mol của SO2 là 64 (g/mol).
  • Khối lượng của SO2: mSO2 = nSO2 x MSO2 = 0.75 x 64 = 48 (g).
 • Ví dụ 3: Tìm khối lượng mol của chất A, biết 2 mol chất A có khối lượng 128 (g).
  • Khối lượng mol của chất A: MA = mA/nA = 128 / 2 = 64 (g/mol). Vậy chất A là đồng (Cu).

Như vậy, chúng ta đã biết cách tính số mol, khối lượng mol và khối lượng của một chất dựa trên các công thức trên.

II. Công thức tính số mol và thể tích mol của chất khí

Với chất khí, chúng ta có thể tính số mol và thể tích mol của nó dựa trên các công thức sau:

 • Công thức tính số mol: n = V / 22.4 (mol)
 • Công thức tính thể tích mol: V = n x 22.4 (lít)

Đối với chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn (0 °C và 1 atm), chúng ta sử dụng công thức trên với giá trị 22.4. Nếu ở điều kiện bình thường (20 °C và 1 atm), chúng ta chỉ cần thay thế 22.4 bằng 24.

Hãy xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn:

 • Ví dụ 1: Tính số mol của 11.2 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn.
  • Số mol của H2: nH2 = VH2 / 22.4 = 11.2 / 22.4 = 0.5 (mol).
 • Ví dụ 2: Tính thể tích của 0.0075 mol khí cacbonic ở điều kiện tiêu chuẩn.
  • Thể tích của CO2: VCO2 = nCO2 x 22.4 = 0.0075 x 22.4 = 0.168 (lít).

Qua những ví dụ trên, chúng ta đã hiểu cách tính số mol và thể tích mol của chất khí dựa trên các công thức trên.

Qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các công thức tính mol, khối lượng mol và thể tích mol. Những thông tin này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khái niệm mol và quan hệ giữa các đại lượng này. Nếu bạn biết khối lượng của một chất khí, bạn có thể tính được thể tích của nó dựa trên số mol. Hãy nắm vững các công thức này để làm tốt các bài tập liên quan đến số mol và các dạng bài tương tự. Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy ghé thăm trang web SVVN để tìm hiểu thêm!