Hỏi – Đáp: Benzen có làm mất màu dung dịch Brom không?

Bạn có bao giờ tự hỏi liệu Benzen có làm mất màu dung dịch Brom không? Hôm nay, SVVN sẽ giải đáp câu hỏi này cho bạn.

Tính chất của Benzen

Benzen là một chất có cấu trúc vòng sáu cạnh đều, trong đó có ba liên kết kép xen kẽ với ba liên kết đơn. Điều này tạo ra tính chất đặc trưng của benzen là dễ tham gia vào phản ứng thế, nhưng khó tham gia vào phản ứng cộng.

Vì vậy, benzen không làm mất màu dung dịch nước brom. Benzen chỉ làm mất màu brom trong dạng bột và có xúc tác là bột sắt.

Câu hỏi vận dụng liên quan

 1. Cho dãy chất sau: C2H2, C6H6, CH4, H2. Các chất đều làm mất màu dung dịch nước brom là:
  • A. C2H2, C6H6, CH4.
  • B. C2H2, CH4, C2H4.
  • C. C2H2, H2, CH4.
  • D. C2H2, C2H4
 2. Trong các chất sau: C2H4, C3H4, C2H6, C2H2, C6H6. Hãy cho biết có những chất làm mất màu dung dịch brom?
  • A. C2H4, C3H4, C2H2
  • B. C2H4, C2H2, C6H6
  • C. C3H4, C2H6, C2H2
  • D. C2H4, C2H2, C6H6
 3. Cho các nội dung nhận định dưới đây, nội dung nào đúng?
  • A. Brom không làm mất màu dung dịch Brom.
  • B. Benzen phản ứng hoàn toàn với dung dịch thuốc tím khi có điều kiện ánh sáng.
  • C. Stiren chỉ làm mất màu dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ cao.
  • D. Toluen làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường.
 4. Nhận định nào sau đây sai?
  • A. Axetilen chỉ tham gia phản ứng tráng bạc, không làm mất màu dung dịch brom.
  • B. Benzen không làm mất màu dung dịch brom, chỉ thực hiện phản ứng thế vào vòng benzen khi có xúc tác bột sắt.
  • C. Cumen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.
  • D. Khi đun nóng toluen với dung dịch thuốc tím, thấy màu dung dịch bị mất màu.

Hi vọng qua bài viết này, bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi “Benzen có làm mất màu dung dịch brom không?”. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chất này, hãy ghé thăm SVVN – nơi chúng tôi cung cấp nhiều thông tin hữu ích về hóa học.