Liên Kết Ion: Bí Mật Đằng Sau Sự Hình Thành Liên Kết Ion

Trong thế giới hoá học, có một quy luật bí mật khiến các nguyên tử và phân tử trở thành những siêu anh hùng mang điện tích. Đó chính là hiện tượng tạo ra các phần tử có điện tích được gọi là ion. Các ion này sau đó hút nhau bằng sức mạnh tĩnh điện và tạo thành những hợp chất đặc biệt gọi là liên kết ion. Để hiểu rõ hơn về bản chất của liên kết ion là gì và những điều thú vị xoay quanh nó, hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Liên Kết Ion Là Gì?

Liên kết ion (hay còn gọi là liên kết điện tích) là một dạng liên kết hóa học có bản chất là sức hút tĩnh điện giữa hai ion mang điện tích trái dấu. Thường thì liên kết ion xảy ra giữa các nguyên tử phi kim và nguyên tử kim loại.

Ví dụ, sự kết hợp giữa natri (Na+) và clorua (Cl-) tạo thành hợp chất natri clorua (NaCl):

Na+ + Cl- → NaCl

Cation và Anion

Trong thế giới ion, có hai nhân vật chính là cation và anion.

Cation là những ion mang điện tích dương. Chúng được hình thành khi một nguyên tử kim loại mất đi electron. Các cation có ký hiệu được lấy từ ký hiệu nguyên tố hoặc công thức phân tử, theo sau là ký hiệu của điện tích. Số điện tích được đưa ra đầu tiên, sau đó là một biểu tượng dấu cộng.

Ví dụ về cation:

 • Ag+ (kim loại bạc mang 1 điện tích dương)
 • Al3+ (kim loại nhôm mang 3 điện tích dương)
 • NH4+ (phân tử amoni có 4 điện tích dương)

Anion là các ion mang điện tích âm. Chúng được hình thành khi các nguyên tử phi kim nhận thêm electron. Mỗi anion có một điện tích âm riêng.

Ví dụ:

 • I- (nguyên tố phi kim iot mang 1 điện tích âm)
 • Cl- (clo là nguyên tố anion đặc trưng)
 • OH- (nhóm hydroxyl có điện tích âm là 1)

Ion Đơn Nguyên Tử và Ion Đa Nguyên Tử

Trong thế giới ion, ta còn có hai loại ion khác nhau: ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử.

Ion đơn nguyên tử là những ion được tạo thành từ một nguyên tử duy nhất.

Ví dụ: Na+, Li+, Mg2+…

Trong khi đó, ion đa nguyên tử (hay ion phân tử) là một nhóm có hơn hai nguyên tử liên kết cùng nhau.

Ví dụ: cation amoni NH4+, anion hidroxit OH-, anion sunfat SO42-…

Sự Hình Thành Liên Kết Ion

Để hình thành liên kết ion, cần phải đáp ứng hai điều kiện sau:

 • Liên kết xảy ra giữa các nguyên tố có tính chất hoàn toàn khác nhau, thường là giữa kim loại và phi kim.
 • Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử liên kết ≥ 1,7 là liên kết ion (trừ một số trường hợp).

Có những dấu hiệu giúp nhận biết liên kết ion:

 • Phân tử hợp chất được hình thành từ kim loại điển hình (kim loại nhóm IA, IIA) và phi kim điển hình (phi kim nhóm VIIA và oxi).
 • Phân tử hợp chất muối chứa cation hoặc anion đa nguyên tử.

Ví dụ: Các phân tử NaCl, MgCl2, BaF2… đều chứa liên kết ion, là liên kết giữa các cation kim loại và anion phi kim.

Tính Chất Của Liên Kết Ion

Liên kết ion có những tính chất đặc biệt như sau:

 • Các ion được sắp xếp theo cấu trúc mạng tinh thể.
 • Chất rắn ion tồn tại ở nhiệt độ phòng.
 • Đây là loại liên kết có sức hút tĩnh điện mạnh, khiến các hợp chất ion thường rắn chắc và có điểm nóng chảy và sôi cao.

Ví dụ: Nhiệt độ nóng chảy của NaCl là 800°C, của MgO là 2800°C.

 • Các hợp chất ion dễ vỡ và liên kết bị phá vỡ dọc theo các mặt phẳng khi chịu áp lực.
 • Tuy nhiên, tinh thể rắn không dẫn điện, nhưng dung dịch ion lại dẫn điện được.

Cấu Trúc Mạng Tinh Thể Của Liên Kết Ion

Liên kết ion thực chất là sự kết hợp của rất nhiều ion liên kết với nhau và tạo thành một phân tử khổng lồ. Các ion này sẽ được sắp xếp theo một cấu trúc hình học nhất định, gọi là mạng tinh thể.

Ví dụ, trong NaCl, không chỉ có một ion natri và một ion clorua, mà nhiều ion natri và clorua trong tỉ lệ 1:1 sẽ tạo thành một mạng tinh thể.

So Sánh Liên Kết Ion và Liên Kết Cộng Hóa Trị

Liên kết ion và liên kết cộng hóa trị là hai quái vật trong thế giới hóa học. Dù có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có rất nhiều điểm khác biệt giữa chúng.

Liên kết ion là sắp xếp các ion âm và dương trong một mạng tinh thể, trong khi liên kết cộng hóa trị có sự chia sẻ electron giữa các nguyên tử.

Hy vọng những bí mật về bản chất của liên kết ion giúp các bạn hiểu rõ hơn về hiện tượng này và khác biệt của nó so với liên kết cộng hóa trị. Đừng quên truy cập website SVVN để có thêm nhiều kiến thức hữu ích về các môn học khác nhau. Chúc các bạn học tập tốt!